Rejestracja w Panelu Obywatelskim krok 1

Czy otrzymał(a) Pan(i) zaproszenie do udziału w Panelu wraz z KODEM REJESTRACYJNYM?


Bardzo dziękujemy za zainteresowanie uczestnictwem w Olsztyńskim Panelu Obywatelskim. Zależy nam na poznaniu Pana(i) poglądów! Z góry dziękujemy za czas poświęcony na uczestnictwo w Panelu. Pana(i) opinie pomogą uczynić Olsztyn lepszym miastem!

Aby zarejestrować się w Panelu należy udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym. Zajmuje to nie więcej niż 5 minut. W formularzu prosimy o podanie danych kontaktowych. Są one niezbędne z punktu widzenia właściwego funkcjonowania Panelu. Dzięki nim będziemy mogli kontaktować się z Panem(ią) gdy realizowane będą badania, lub organizowane będą inne wydarzenia.

Ochrona danych osobowych. Aby wziąć udział w panelu prosimy zapoznać się z regulaminem i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pana(i) dane przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Panelu. Nie zostaną one przekazane żadnym innym podmiotem i nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Poufność informacji. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz normami etycznymi obowiązującymi w badaniach opinii i rynku gwarantujemy pełną poufność przekazywanych nam informacji. Pana(i) opinie i odpowiedzi nie zostaną nikomu ujawnione. Wyniki badań przekazywane będą w postaci zbiorczych zestawień, bez możliwości powiazania ich z konkretnymi osobami, np. w postaci tabel statystycznych, wykresów, czy raportów z badań.